Eğitim

Sincan LGS Kurs | En İyi Sincan LGS Kurs Fiyatları Yorumları Listesi

Sincan LGS Kurs | En İyi Sincan LGS Kurs Fiyatları Yorumları Listesi; Sincan kazandıran LGS Kursları öğrencilere birçok avantaj sunar. Liselere Geçiş Sınavı yani LGS, yeni adıyla da Ortaöğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı’ndan iyi puan almak için sözel ve sayısal yeteneklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu sınavdan yüksek puan alanlar Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu, Anadolu Teknik, Anadolu Meslek gibi liselere yerleştirilir. Fen veya Sosyal Bilimler liselerine giren öğrencilerin ise geleceğinin kötü olması ihtimali düşük olup liseden mezun olduktan sonra alacakları yüksek puanlarla istediği meslekleri seçebilmektedirler.

LGS’den başarılı olan adaylar lise ve üniversite derslerini vermekte zorlanmamakla beraber kaliteli yerlerde çalışıp bu iş yaşamında da zorlanmazlar. Gelecek kaygısını düşmezler.

Sincan LGS Kursları konumu itibariyle nitelikli personelleri bünyesinde tutar. Ankara memur kenti olarak bilinir ve küçümsenir. Ankara’nın sıkıcı ve betondan ibaret olması… Bu yanlış bir önermedir. Ankara’da yaşamak birçok avantajı da beraberinde getirir. Sosyal ve kültürel olanakları içinde barındıran ve bireyin gelişimine birçok katkı sağlayan Ankara, Türkiye’nin en iyi üniversitelerini içinde barındırır. Ankara’da nitelikli eğitim kurumlarına giden birçok genç iş yaşamında başarılı konumlara geldiği görülür. Ankara’nın bu imkânlarından Sincan’da yararlanır.


2024 Ortadoğulular Erken Kayıt Dönemi Başladı!


CAPTCHA Resmi

Bu spam önlememize yardımcı olur, teşekkürler.

Sincan LGS Kurs | En İyi Sincan LGS Kurs Fiyatları Yorumları Listesi

LGS Kursumuza gelen genç adaylar, matematiksel kavramayı eksiksiz öğrenirler. Alanlarına göre, Fen ve Matematikte bilgilerini tamamlayan bireyler pekâlâ Türkçedeki paragraf sorularında zorlanmazlar. Dil bilgisi ve imlâ kurallarına hâkimdir, okuduğunu anlayabilir ve düzgün cümle kurabilirler. TM öğrencileri ise eksiksiz öğrendikleri bu konular üzerinde paragraf, dil bilgisi konularında başarılı olmanın yanı sıra Matematik’te de çok yüksek netlere ulaşabilirler.

Kursumuzun en büyük avantajı, Ankara’mızın kaliteli üniversitelerinden mezun olan deneyimli ve nitelikli eğitim personellerini barındırması. Eğitim pedagojisi konusunda uzman eğitimciler, çocukların ihtiyacını anlar, eksiklerini gözetir ve tamamlar. Öğrencilerimizin okulundaki derslerine de yardımcı olan kurumumuzun eğitimcileri onların ihtiyacına göre çalışma programı belirler. Aynı zamanda sıkı ve disiplinli bir çalışma programını misyonuna yazan kurumlarımız derslerden sonra tekrara önem verir. Böylece çocukların konu eksikleri bir bir giderilir. Tercih döneminde de öğrencilerimizi yalnız bırakmayan rehberimiz çocukların kendi geleceğini çizmesine yardımcı olur, ona yol gösterir.

En İyi Sincan LGS Kursları

LGS kursları bakımından birçok imkâna sahip olan Sincan, Ankara’dan küçük olmasına rağmen Ankara’nın büyüme hızını geçti. Kurslarımız Türkiye’nin en iyi üniversitelerini barındıran Ankara’dan mezun olmuş nitelikli eğitim personellerimizi barındırıyor. Kurslarımızdaki nitelikli eğitim personelleri çocuklarımızla birebir ilgileniyor. Onların başarı düzeyine göre genel bir ders çalışma çizelgesi üretiyor.

Sincan LGS Kurs | En İyi Sincan LGS Kurs Fiyatları Yorumları Listesi

Öğrencinin eksik kaldığı konu ya da konuları o dersin öğretmeniyle beraber tamamlıyor. Dersten sonra tekrar yapılarak o dersin konuları pekiştiriliyor ve anlaşılmayan konular tamamlanıyor. Yanı sıra bu çocuklara belli aralıklarla deneme sınavı yapılarak zamanı hızlı kullanmayı, stresle başa çıkmayı öğretiliyor. Deneme sınavı sonucunda eksik kaldığı noktaları tamamlamasına, bildiği ama çözemediği soruların nasıl çözüleceğine dair yöntemler geliştirmesine olanak sağlıyor.

Çocuklarımızın Ortaöğretime Geçiş Sınavı’ndan sonraki imtihanı olan Liselere Geçiş Sınavı, öğrencinin üniversiteye açılacak kapısında önemli bir rol oynar. Her ne kadar asıl olan meslek seçimi, iyi bir üniversite ve iyi bir bölüm olsa da çocuklarımızın öğrenim göreceği lisenin kalitesi bu noktada çok önemli. İyi bir lise iyi bir üniversitenin kapısını aralamakla kalmaz lise öğrenimi boyunca kültürel, sosyal faaliyetlerle kendilerini geliştirir.

LGS Kursları

Ayrıca çocukların küçük yaşta öğrenme yetileri daha yüksek olduğu bilimsel çalışmalarla ortaya çıktı. Bu dönemde gideceği her nitelikli kurs, göreceği her kaliteli ders çocuklarımızın gelecekteki başarısını etkiler. Küçük yaşlardan itibaren kazandığı zamanı hızlı kullanma, farklı sorular karşısında cevabı bulma, stresini ve heyecanını yönetme yetisi çocuğun sonraki sınavlarında da başarılı olmasını sağlayacak. Küçük yaşlarda problem çözme yetisi kazanan öğrenciler, hayatta karşısına çıkabilecek diğer problemlerle de başa çıkması kolaylaşacaktır. Bu yetiler, yalnızca sınava hazırlamakla kalmaz, ileride, iş yaşantısında da zamanını hızlı kullanmasına, problemler karşısında çözüm alternatifleri geliştirmesine, stresiyle başa çıkmasına yardımcı olur.

Bu yaşlardan itibaren gelişen akademik düşünce üniversite zamanında akademik kariyer hedefini düşünmesine yardımcı olur. Küçük yaşlardan itibaren akademik kavrayış sadece iş ve okul yaşamına önemli katkıda bulunmaz. Çocuklar, bu yaşlarda, bilimi ve doğayı sever. Onları merak eder. Araştırma becerisi kazanır. 30’lu yaşlara kadar gelişen zekâlarının gelişimine yardımcı olur.

LGS kursları bakımından birçok imkâna sahip olan Sincan, Ankara’dan küçük olmasına rağmen Ankara’nın büyüme hızını geçti. Kurslarımız Türkiye’nin en iyi üniversitelerini barındıran Ankara’dan mezun olmuş nitelikli eğitim personellerimizi barındırıyor. Kurslarımızdaki nitelikli eğitim personelleri çocuklarımızla birebir ilgileniyor. Onların başarı düzeyine göre genel bir ders çalışma çizelgesi üretiyor.

Sincan LGS Kurs | En İyi Sincan LGS Kurs Fiyatları Yorumları Listesi

Öğrencinin eksik kaldığı konu ya da konuları o dersin öğretmeniyle beraber tamamlıyor. Dersten sonra tekrar yapılarak o dersin konuları pekiştiriliyor ve anlaşılmayan konular tamamlanıyor. Yanı sıra bu çocuklara belli aralıklarla deneme sınavı yapılarak zamanı hızlı kullanmayı, stresle başa çıkmayı öğretiliyor. Deneme sınavı sonucunda eksik kaldığı noktaları tamamlamasına, bildiği ama çözemediği soruların nasıl çözüleceğine dair yöntemler geliştirmesine olanak sağlıyor.

Çocuklarımızın Ortaöğretime Geçiş Sınavı’ndan sonraki imtihanı olan Liselere Geçiş Sınavı, öğrencinin üniversiteye açılacak kapısında önemli bir rol oynar. Her ne kadar asıl olan meslek seçimi, iyi bir üniversite ve iyi bir bölüm olsa da çocuklarımızın öğrenim göreceği lisenin kalitesi bu noktada çok önemli. İyi bir lise iyi bir üniversitenin kapısını aralamakla kalmaz lise öğrenimi boyunca kültürel, sosyal faaliyetlerle kendilerini geliştirir.

Ayrıca çocukların küçük yaşta öğrenme yetileri daha yüksek olduğu bilimsel çalışmalarla ortaya çıktı. Bu dönemde gideceği her nitelikli kurs, göreceği her kaliteli ders çocuklarımızın gelecekteki başarısını etkiler. Küçük yaşlardan itibaren kazandığı zamanı hızlı kullanma, farklı sorular karşısında cevabı bulma, stresini ve heyecanını yönetme yetisi çocuğun sonraki sınavlarında da başarılı olmasını sağlayacak. Küçük yaşlarda problem çözme yetisi kazanan öğrenciler, hayatta karşısına çıkabilecek diğer problemlerle de başa çıkması kolaylaşacaktır. Bu yetiler, yalnızca sınava hazırlamakla kalmaz, ileride, iş yaşantısında da zamanını hızlı kullanmasına, problemler karşısında çözüm alternatifleri geliştirmesine, stresiyle başa çıkmasına yardımcı olur.

Bu yaşlardan itibaren gelişen akademik düşünce üniversite zamanında akademik kariyer hedefini düşünmesine yardımcı olur. Küçük yaşlardan itibaren akademik kavrayış sadece iş ve okul yaşamına önemli katkıda bulunmaz. Çocuklar, bu yaşlarda, bilimi ve doğayı sever. Onları merak eder. Araştırma becerisi kazanır. 30’lu yaşlara kadar gelişen zekâlarının gelişimine yardımcı olur.

Ankara Sincan LGS Kursları

Ankara’dan 20 km uzak olmasına rağmen Sincan, Ankara’nın eğitim ve öğretim kalitesini bünyesine taşıyor. Herkesin öğrenme şekli ve düzeyi farklıdır. Sincan LGS Kursları bünyesinde eğitim pedagojisi dersini almış, çocuğun öğrenme psikolojisini bilen ve onun bilişsel düzeyini tespit etmede yetkin bir eğitim kadrosunu içerir.. Sınava hazırlık döneminde de tercih döneminde de rehber ve diğer personellerimiz lise adaylarına yardımcı olur.

Dönem başında öğrencilerin öğrenim hayatı boyunca gördüğü derslerin hızlıca tekrarı yapılarak konu eski konuların hatırlanması sağlanır. Öğrencilerin tüm eksikliklerini tamamlamayı ve onların başarılı olmasını hedefleyen kurumumuz sıkı bir çalışma programı izleyip derslerden sonra mutlaka testlerle tekrar yapar. MEB ve ÖSYM tarafından yapılan geçiş sınavlarında okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme yetenekleri test ediliyor. Kurslarımız da öğrencilere istenen yetileri kazandırıyor.

Deneme sınavları, MEB’in sınavlarına paralel olarak hazırlanıyor. Testlerimizin ise zorluk düzeyi gittikçe artıyor. Bu durum öğrencilerimizi kademeli olarak sorularda ustalaştırıyor. Bu durum tüm öğrencilerimizin, tüm konulardaki başarısını kesin kılmakla beraber öğrencilerin motivasyonunu da artırıyor.

Ortaöğretime Geçiş Sınavı Nasıl Yapılıyor?

Sınavlar, eğitim ve öğretim döneminin bitişinde, Haziran aylarında yapılır. Eski sisteme göre liseye geçiş sınavı konuların bilinmesi sınavı yapmak için yeterliydi. Ancak durum artık öyle değil. Öğrencilerin daha çok analiz, sentez ve değerlendirme düzeyine ulaşmesi gerekiyor. Kısa paragrafların yerini uzun Türkçe paragraflar, eski basit Matematik paragrafların yerini düşünmeye, problem çözmeye ve analiz etmeye yönelik paragraflar aldı.

Ortaöğretime geçiş sınavı iki oturumda yapılıyor: Sayısal ve Sözel. İlk oturum olan ve 75 dakika (1 saat 15 dakika) süre tanınan Sözel oturumunda; Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil testleri olmak üzere toplam 50 soru bulunmaktadır. Türkçe testinden 20, diğerlerinden 10 adet soru sorulmaktadır. İkinci oturum olan ve 80 dakika (1 saat 20 dakika) Sayısal oturumunda ise toplamda 40 soru sorulup Matematik ve Fen testlerinden oluşmaktadır. Türkçe, Matematik ve Fen testleri ise en yüksek katsayıya sahip.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir