Blog

Görsel Sanatlar Dersinde Neler Yaptırabilirim ?

Görsel Sanatlar dersi  ilkokul 1. ve 4. sınıflar ile ortaokul  5. ve 8. sınıflar arasında öğretim programlarına dahil edilmiş bir derstir. Görsel Sanatlar dersinde öğrencilerin bilişim teknolojilerini kullanma becerisi,  öz farkındalık kazandırılmaya,   medya okuryazarlığı, yaratıcı düşünme becerisi,  sanatsal ve estetik eleştiri yeteneği geliştirilmeye çalışılır. Görsel sanatlar dersinde neler yaptırabilirim sorusunun yanıtı ders kapsamında  verilmektedir. Ders kapsamını tasarım yapma, görsel sanat dilinin geliştirilmesi, sanatın anlam ve değerinin araştırılması, materyaller kullanılarak yapılan görsel sanatlar çalışmaları, görsel sanatlara dair farklı tekniklerinin öğrenilmesi  oluşturmaktadır.

İlkokul 1. sınıftan ortaokul 8. sınıfa kadar verilen Görsel Sanatlar dersi, öğretim kademesine uygun içerikte ele alınır. Dersin kazanımlarında Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler bilimler gibi bir çok branşla işbirliği yapılır. Görsel sanatlar dersinde neler yaptırabilirim ? diye düşünenler için ders kapsamında yapılacak olan temel faaliyetler şu şekildedir:

  • Öğrencilerle müze sanat galerileri ziyaretleri yapmak,
  • görsel sanatların herhangi bir dalında  yetenekli öğrencileri keşfetmek ve öğrencileri yönlendirmek,
  • öğrencinin duygu ve düşüncelerini güzel sanatlar materyalleri ile dışa vurmasını sağlayıcı çalışmalar planlamak,
  •  öğrencilerin Türk ve dünya sanatı ile ilgili bilgi edinmesini sağlamak,
  • eldeki imkanlarla sanat atölyeleri oluşturularak öğrencilerin sanat malzemelerini kullanmayı öğrenmeleri için etkinlikler planlamak.

2. sınıf görsel sanatlar dersinde neler yaptırabilirim ?

İkinci sınıf Görsel Sanatlar dersinde öğrencilerin okul ile okul çevresindeki yaşantılardan,  kendi deneyimlerinden ve Türk kültüründen esinlenerek fikirler  oluşturması, ürünler ortaya koyması beklenmektedir. Müfredat kapsamında görsel iletişim ve biçimlendirme konusu ele alınırken öğrencilerin  hayallerini resim olarak ifade etmesi sağlanabilir. Farklı materyaller kullanarak görsel sanat çalışmaları oluşturulabilir. Dolayısıyla kolaj çalışmaları ikinci sınıfta öğrencilere hitap eden, eğlenceli ve  önemli bir yöntemdir. 2. sınıf görsel sanatlar dersinde neler yaptırılabilir ?


2024 Ortadoğulular Erken Kayıt Dönemi Başladı!


CAPTCHA Resmi

Bu spam önlememize yardımcı olur, teşekkürler.

  • Öğrencilerden ölçü oran ve orantıya göre belirli objeleri bir araya getirerek maketler yapması istenebilir,  farklı malzemelerle üç boyutlu maket çalışmalarında oran ve ölçü kavramları çalışılır.
  •  ikinci sınıf görsel sanatlar dersinde kültürel miras konusu kapsamında ise müze ziyaretleri yapılabilir,
  • Türk kültürünü öğrenciler tarafından tanınmasını sağlamak için geziler düzenlenebilir, geleneklel el sanatlarına dair kilim dokuma gibi uygulamalar planlanabilir.  

4. sınıf görsel sanatlar dersinde neler yaptırabilirim

4. Sınıf görsel sanatlar dersinde neler yaptırabilirim ? 4. sınıf düzeyinde sanata karşı duyarlı öğrenciler yetiştirmek hedeflenir. Ayrıca bu yaş grubunda tasarım ilkeleri üzerinde durulur. 4. Sınıf görsel sanatlar dersinde kompozisyon çalışmaları önemlidir. İki boyutlu yüzey üzerinde derinlik etkisi oluşturan kompozisyonlar çalışabilir. Ayrıca öğrencilerden gözleme dayalı çizimlerinde kontur çizgisini belirtmeleri ve gölgeleme teknikleri kullanmaları istenebilir. Öğrencilerin farklı materyaller kullanarak üç boyutlu çalışmalar yapması sağlanabilir. Kültürel miras çalışmaları kapsamında sanatçıları tanıması yönünde bilgilendirilir, öğrenci  sanatçı ve zanaatkarlerin rolleri konusunda bilgi edinir, bunun için sanatçılar ve zanaatkarlar derse çağrılabilir. Müze ziyaretlerinde müzelerde gördüğü sanat eserlerinin ortak özelliklerini söylemeleri istenebilir. Görsel sanatlar alanı ile ilgili meslekleri tanıması yönünde planlama ve etkinlikler düzenlenebilir. Ayrıca 4. Sınıf  görsel sanatlar dersi çalışmaları kapsamında öğrencilerin soyut gerçekçi ve figüratif sanat eserleri arasındaki farkı açıklayabilmelerine dair çalışmalar önem kazanmaktadır.

İlginizi çekebilir: Özel Ders Nedir ?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir