Eğitim

Etkili Ders Çalışma Yöntemleri

Etkili Ders Çalışma Yöntemleri; Ankara Dershane olarak öğrencilere eğitim koçluğu hizmeti sunmaktayız. Eğitim koçluğunun en temel amacı öğrenciye nasıl ders çalışacağını, hangi yöntemin öğrenci için daha faydalı olacağını öğrenci ile birlikte belirleyip öğrenciyi bu alanda motive etmek ve akademik başarısını artırmaktır.

Anne-baba ve öğretmenlerin öğrenciden genel beklentisi derslerine çok çalışıp, başarılı olmalarıdır. Bu nedenle çocuğun her başarısızlığının nedenini az ders çalışması olarak algılamaktadırlar. Ancak öğrenci yeterince ders çalışıyor ve başarısız oluyor olabilir. Bunun nedeni ise öğrencinin etkili ders çalışma yöntemini bilmiyor olmasıdır. Öğrencinin bilinçsizce çok ders çalışması ona başarıyı getirmeyecektir. Biz Ankara Dershane olarak öğrencilere tam olarak bu noktada, etkili ders çalışma yöntemlerinin öğrenilmesi ve uygulanması bunun sonucunda başarı sağlanması noktasında yardımcı olmaktayız.

Verimli ders çalışma yollarını öğrenmek isteyen öğrencinin, önce bu yönde olumlu alışkanlıklar kazanmaya kararlı ve niyetli olması gerekir. Buna karar verdikten sonra ders çalışmasını aksatan ya da kolaylaştıran alışkanlıklarının bir listesini yapmalıdır. Bir yandan listede yer alan olumsuz alışkanlıklarını bırakmaya çalışırken öbür yandan da olumlu alışkanlıklarını pekiştirmek için çaba göstermelidir. Çalışma ve denemeler, olumsuz alışkanlıklar atılıncaya, olumlu alışkanlıklar iyice yerleşinceye kadar sürdürülmelidir. Ankara Dershane Ortadoğulular eğitim kurumlarında alanında uzman psikologlar tarafından öğrencilere bu yöntemler uygulanarak etkili ders çalışma teknikleri öğretilmektedir.


2024 Ortadoğulular Erken Kayıt Dönemi Başladı!


CAPTCHA Resmi

Bu spam önlememize yardımcı olur, teşekkürler.

Etkili ders çalışmanın yolları nelerdir sorusuna verilecek yanıtlar şu şekildedir.

Öncelikle öğrencilerin amaçları belirlenmelidir. Her çalışma bir amaca yönelik olmalıdır. Bu amaçlar matematiğin bir konusunda problem çözebilmek gibi bir amaç olabilir. Yani öncelikle yakın ve kısa vadeli amaçlar belirlenmelidir. Kısa süreli amaçlar belirlenerek ve gerçekleştirilerek öğrencilerin daha uzun vadeli amaçlar oluşturması ve bu amaçlara ulaşması amaçlanmaktadır. Eğitim koçlarımız öğrencilerimize Etkili Ders Çalışma Yöntemleri açısından yol gösterici olmaktadır.

Etkili ders çalışmada ikinci bir yöntem ise planlı çalışmaktır. Öğrenci aynı gün içerisinde birden çok konuya veya derse çalışması gerektiğinde bu dersler arasında bir plan yapmalı ve ders çalışmaya o şekilde başlamalıdır. Aksi takdirde dersten derse konudan konuya atlayacak verimli şekilde ders çalışamamış olacaktır. Öğrencilere Ankara Dershane de dersler arasında planlama yapma, öncelikle hangi dersin veya konunun çalışılması gerektiği konusunda yol gösterici bilgiler verilmekte, planlama öğrenciler yerine yapılmamakta öğrencilere bu planlamanın nasıl yapılması gerektiği konusunda yol gösterilmektedir.

Ankara Dershanede öğrencilere, öğrencilerle birlikte günlük çalışma çizelgeleri oluşturulmaktadır. Bu çizelgede okulda geçen saatler, ders çalışma, eğlenme, dinlenme ve uyku saatleri gösterilmektedir. Eğer öğrenci ders çalışmaya başlayacağı zaman kendini yorgun ve isteksiz hissediyorsa çalışmak için doğru bir zaman seçilmemiştir. Eğitim koçlarımız bu durumu yakından takip ederek, her durumda müdahalede bulunarak programı değiştirmektedir.

Ankara Dershane de her öğrencinin bireysel farklılıkları olduğu, bu farklılıkların ders çalışma yöntemlerine de yansıdığı dikkate alınmaktadır. Her öğrencinin ilgi ve yetenekleri farklı olduğu için her öğrenciye aynı ders çalışma yöntemi faydalı olmamaktadır. Çünkü öğrencinin ilgili olduğu derste daha çabuk konuyu anlamasını beklerken, sevmediği ilgisiz olduğu derslerde anlamakta zorlanmasını bekleriz. Bu nedenle her öğrenci için ders programı ayrı olmakla birlikte, her ders için de ayrı ders çalışma tekniği belirlenmelidir. Biz Ankara Dershane de öğrencilerin ilgili oldukları dersler için ayrı, ilgisiz oldukları dersler için de ayrı ders çalışma teknikleri üzerinde durmaktayız.

Ayrıca dikkat problemi yaşayan öğrenciler için ankara dershanede psikologlarımız tarafından dikkat testleri yapılmakta, dikkat sorunu yaşayan öğrenciler tespit edilip, dikkat artırıcı yöntemler kullanılmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir