Eğitim

Eskişehir Dershane | En İyi Eskişehir Dershane Fiyatları Yorumları Listesi

Eskişehir Dershane | En İyi Eskişehir Dershane Fiyatları Yorumları Listesi; Dershane Eskişehir konusunda sizlere öncelikle dershanelerden bahsetmek istiyorum. Bazı kişiler dershanelerin gerekli olmadığını, okullarda verilen eğitimin her alanda yeterli olduğunu savunmaktadır. Ancak ben o şekilde düşünmüyorum. Bir milyona yaklaşan nüfusunun neredeyse yarısı öğrenci olan Eskişehir de bu kadar çok dershane olması ve dershanelere talebinde bu kadar yoğun olması bir çok öğrencinin aynı düşünceye sahip olduğunu kanıtlamaktadır.

Öğrenciler okullarda aldıkları eğitim ile sınavlara girdiklerinde istedikleri kadar başarıyı elde etmemektedirler. Nedeni ise okullarda verilen eğitimin öğrencilerin sınavlarda ki soru çözümlerinde çokta bir katkı sağlamamasıdır. Soru çözmek çok farklı bir iş. Konuya ne kadar adapte olsan, eksiksiz bir şekilde konuya hakim olsan da maalesef ki sorularda bir yetersizlik olmaktadır. Dershaneler okullarda olduğu gibi sadece konular yani derslere yoğunlaşmamaktadır. Öğrencilerin sorulara hazırlıklı olması ve alışması için bol bol soru çözümleri yaparak sorular hakkında fikir sahibi olmasını amaçlamaktadır.

Öğrenciler her konuda belirli sayılarda testler çözmekte böylelikle hem soru stillerine alışmakta hem de sürelerini hızlandırmaktadır. Hızlı soru çözerek zamandan kazanç sağlamaktadırlar. Dershaneler öğrencilerin başarılarını artırmak için sınavdaki soruları analiz etmekte ve bu sorulara benzer sorular ile öğrencilere deneme sınavları ve kaynak soru kitapları hazırlamaktadır. Deneme sınavları ile öğrencilerin sınavlara daha hazırlı girmeleri ve o an yaşayacakları stresi en aza indirmeyi amaçlamaktadırlar. Dershanelerde yapılan bu deneme sınavları günümüzde eğitim veren tüm dershane kademelerinde uygulanan bir durumdur. Bu tür yapılan çalışmalar göstermektedir ki öğrencilerin başarıları üzerinde oldukça etkili bir yöntemdir.


2024 Ortadoğulular Erken Kayıt Dönemi Başladı!


CAPTCHA Resmi

Bu spam önlememize yardımcı olur, teşekkürler.

DERSHANELERİN SINAVLARDAKİ AVANTAJLARI

Dershane Eskişehir konusunda yukarıdaki paragrafta da az çok bu konu hakkında bilgilendirmeye çalıştım. Dershanelerin bu tür avantajlarının yanı sıra istediğimiz zaman giderek çalışma ve ke dersler ile takviye alma şansımızın bulunduğu kurumlardır. Dershanelerde öğrencilerin sessiz çalışma yapabileceği boş dersliklerin yanı sıra bazı kurumlarda kütüphaneler ve çalışma odaları bulunmaktadır. Öğrenciler kendi evlerinde sessiz çalışma ortamlarına sahip değillerse buradaki kurumların sunduğu imkanlardan faydalanabilirler.

Dershanelerin ilk kayır dönemlerinde öğrencilere yarar sağlamak için sınavları bulunmaktadır. Bu sınavlarda belirli başarılar elde eden öğrenciler bu kurumlarda ücretsiz eğitim ala ya da indirimli eğitim alma şansını yakalamaktadırlar. Öğrencilere bu şekilde katkı sağlayan dershaneler başarılı öğrencilerin maddi imkansızlıklar nedeni ile iyi bir eğitim alma ve sınavda yüksek puan alarak istediği okulda okuma şansını kaybetmesini istememektedir. Sadece istedikleri okulları kazanmak için dershaneye kayıt yaptıran bireyler bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra okullarını tamamlamış devlet kurumlarında iş imkanı yakalamak isteyen bireyler KPSS’ ye girmek için de dershanelere kayıt yaptırmaktadır. Bu alanda da yine dershaneler aynı hizmeti bu kademede kayıt yaptıran bireylere sunmaktadır.

Eskişehir Dershane | En İyi Eskişehir Dershane Fiyatları Yorumları Listesi

Eskişehir’deki dershaneler hakkında bilgilendirme yapmadan önce sizlere Eskişehir’den birazcık bahsetmek istiyorum. Eskişehir bir milyona yakın nüfusa sahip olan bir şehirdir. Bu nüfusun bir çoğunu genç nüfus yani öğrenci nüfusu oluşturmaktadır. Eskişehir’de bulunan iki üniversite bu şehrin kalabalıklaşmasını, tanınmasını, gelişmesini ve hızlı bir şekilde değişmesini sağlamıştır. Yerli yabancı kişilerin etkilendiği, beğendi bu şehirde gezip görülecek bir çok alan bulunmaktadır. Bu alanlar arasında en çok tercih edile yer Sazova Parkıdır. Burası yemyeşil bir alandır. Şehir genel olarak temiz havaya sahip olmasına karşın yine de hafta sonlarında aileler çocukları ile birlikte ya da gençler arkadaşları ile birlikte bu parkı ziyaret etmektedirler.

Yeşil alan hasreti çeken bir çok kişi buraya gelmektedir. Eskişehir gezintisi yapmak isteyenlerin de ilk durakları arasında yer almaktadır Eskişehir Sazova Parkı. Bir başka alan ise Odun Pazarı Evlerinin yer aldığı alandır. Eski Eskişehir evlerinin yer aldığı bu alan artık gezilecek yerler arasındadır. Eskişehir tarihini anlatmanın yanı sıra buraya gelen yerli ve yabancı turistlerin evlerine götürecekleri hatıraların ilk adreslerindendir. Hediyelik eşyaların çokça görüldüğü bu alanda yine en çok ziyaret edilen alanlar arasındadır. Bir diğer yemyeşil alan olan Kentpark’tır. Burasıda oldukça yeşil alanlara sahip olan, gelenlerin kahvaltı yapabileceği isterlerse at binebileceği oldukça doğal bir alandır. Gezilip görülecek bir çok alanı bulunan Eskişehir Türkiye’nin en güzel, gelişmiş şehirleri arasında yer almaktadır.

DERSHANELERDEKİ EĞİTİM SİSTEMİ

Eskişehirdeki dershaneler Türkiye’nin diğer alanlarında yer alan dershaneler gibi oldukça kaliteli eğitim sunan dershanelerdir. Dershaneler genel olarak sınava yönelik bir çalışma içerisinde bulunmaktadır. Ancak konu anlatımları da sağlandığı için aynı zamanda öğrencilerin okullarındaki derslerine de katkıda bulunmaktadır. Hem okuldaki derslerini etkilemekte hem de sınavlarda yüksek puan almalarına yardım etmektedir. Dershanelerdeki eğitim sistemi sınava yönelik bir eğitim sistemi olduğu için sınav analizlerini en doğru şekilde yapmak çok önemlidir. Dershanedeki öğretmenler bu konuda oldukça deneyimli ve çalışkan olmalıdır.

Öğrencilerin eksik oldukları noktalar gerek deneme sınavları gerekse sınıflarda ders anlatımı sırasında tespit edilmeli ve bu eksiklikler tamamlanamaya çalışılmalıdır. Hemen hemen her dershanede ek dersler yani etütler bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin sınavlarda soru çözümlerinde olabildiğince hızlı olabilmeleri için soru çözüm saatleri de bulunmaktadır. Bu saatlerde öğrenciler ile birlikte bol bol soru çözülmekte, sorularda çözüm yöntemlerinden bahsedilmekte ve hızlı soru çözümü nasıl olmalıdır bu tür dersler verilmektedir. Bu şekilde öğrencilerin daha etkili ve hızlı soru çözmeleri, sınavlarda zorlandıkları alanlara daha fazla zaman ayırmaları amaçlanmaktadır. Eskişehirdeki dershaneler de bu şekilde eğitim anlayışına sahip dershanelerdir.

Eskişehir Dershane | En İyi Eskişehir Dershane Fiyatları Yorumları Listesi

Eskişehir dershane konusunda zengin bir ilimizdir. Küçük bir şehir olmasına arşın çok sayıda öğrenci bulunduğu için bu ilde çok sayıda dershane bulunmaktadır. Dershanelere giden öğrencilerin bir çoğu başarılı öğrencilerdir. Dershaneler öğrencileri sınavlara hazırlayan eğitim kurumlarıdır. Öğrencilerin okullarda aldıkları eğim her ne kadar kaliteli ve iyi bir eğitim olsa da öğrencilere verilen eğitim sınavlarda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle öğrenciler dershaneler gitme gereksiniminde bulunmaktadır. Dershanelere giden öğrencilerin sınavlarında istenilen başarılar da çoğunlukla görülmektedir.

Dershaneler de öğrencilerin özellikle sınavlarda çıkan sorular üzerinden çalışması istenmektedir. Dershane öğretmenleri sınavlardaki soruların analizlerini yaparak öğrencilerin nelere dikkat etmeleri gerektiğini belirtmektedir. Bunun yanı sıra öğrencilerin eksik oldukları noktaları bu soruları çözerken tespit etmekte ve öğrencilere yardımcı olmaktadırlar. Amaç öğrencilerin en eksiksiz şekilde sınavlara girmeleri ve hedefledikleri okulları kazanmaları, puanları almalarıdır. Eskişehir dershane seçiminde öğrenciler dershanelerin daha önceki yıllarda elde ettikleri başarılara, mezun ettikleri öğrencilerin hangi okulları kazandıklarına ve ne kadar puan aldıklarına bakmalıdırlar. Bu tür veriler o dershane için bir referans konumunda bulunmaktadır. Öğrenciler dershanelerde istedikleri zaman eksik oldukları konularda ya da tekrar etmek istedikleri, pekiştirmek istedikleri konularda istedikleri zaman ek ders alma hakkında sahip olmaktadırlar. Bu her dershane de bu şekilde olmasa da bir çok dershane de bu şekildedir. Dershane arayışında olan öğrenciler bu konulara da dikkat etmelidirler.

DERSHANELERDE BULUNAN ÖĞRETMENLER

Eskişehir dershane ya da farklı bir ilde dershane öğretmenliği yapmak isteyen bir öğretmen bu dershane öncelikle başvurmalıdır. Dershanelere özel kurumlar oldukları için eğitimcilerini de kendileri seçmektedirler. Devlet kurumlarındaki öğretmen alımları gibi önce sınav sonra da mülakat bulunmamaktadır. Öğretmenler ile görüşen dershane yetkilileri kendi istedikleri özellikler bulunan öğretmenleri göreve dahil etmektedirler. Öğrenciler dershane seçimi yaparlarken özellikle dershanelerin öğretmen kadrolarına dikkat etmelidir. Bazı dershaneler öğretmenlerini gelişigüzel seçebilir. Kendi alanı olmayan öğretmenler farklı alanlarda dersler vermekte ya da öğretmenlik yapmayan bu alanda eğitim almayan kişiler dershanelerde öğretmen olarak çalışabilmektedirler. Bu nedenle de özellikle öğretmen kadrolarına dikkat edilmeli, uzun yıllar boyunca çalışan öğretmenlerin olduğu dershaneler tercih edilmelidir. Sürekli olarak öğretmen değiştiren, bir düzeni olmayan dershaneler genellikle çok başarılı olan dershaneler değildir.

Dershanelere seçilen öğretmenler alanlarında uzman, başarılı, anlayışlı ve çalışkan öğretmenler olmalıdır. Sürekli olarak değişen sınav sistemini takipte kalmalı, sınavda çıkan soruları doğru şekilde analiz etmeli, değişiklikleri ve sınav sorularındaki önemli noktaları öğrencilere anında haberdar etmelidir. Öğrencilere istedikleri zaman yardımcı olmalı, anlayışlı bir öğretmen olmalıdır. Her bir öğretmen aynı zamanda öğrencilerin rehber öğretmeni de olabilmelidir. Pedagojik eğitim alan öğretmenler öğrencilerin özellikle sınav yaklaştığı zamanlarda yaşadıkları stresi en aza indirmek için öğrencilere yardımcı olmalıdır. Öğrencilerin kendilerini tanımaların, etkili çalışmalarına da katkıda bulunmalıdır.

Eskişehir Dershane | En İyi Eskişehir Dershane Fiyatları Yorumları Listesi

Eskişehir dershane fiyatları arasında kıyaslama yapılırken, aynı formatta eğitim veren kurumları karşılaştırmaya özen göstermeli; Eskişehir dershane fiyatları gibi bir genelleme çerçevesinde fiyat karşılaştırması yapmaktan kaçınmalısınız. Bu tür bir genel araştırma sizin için yanıltıcı sonuçlar verebilir.

Eskişehir dershane fiyatları ve indirimleri

Eskişehir de dâhil olmak üzere tüm illerimizde dershane fiyatlarını etkileyen, belirleyici unsurlar vardır. Bunların başında dershane tarafından verilen eğitimin kapsamı gelmektedir. Eskişehir LGS hazırlık dershanesi fiyatları ile Eskişehir TYT AYT dershanesi fiyatları ya da Eskişehir KPSS hazırlık dershanesi fiyatları elbette ki birbirinden farklıdır, çünkü bu dershanelerde verilen eğitimin türü ve bu doğrultuda takip edilen eğitim programı farklıdır. Ayrıca dershanelerin konumu da, dershane fiyatlarına olumlu ya da olumsuz şekilde yansıyan etkenlerden biridir. Özellikle aynı kapsamda eğitim veren dershanelerin sayıca çok olduğu bölgelerde, yoğun bir rekabet ortamı hissedilmekte, bu rekabet ortamı da dershane ücretlerini öğrencilerin lehine olacak etkilemektedir.

Dershane fiyatlarının değişken olmasının nedenleri arasında; dershane sınıflarının mevcut sayısı, öğretmen kadrosunda yer alan bireylerin eğitim durumları ve destek eğitim konusundaki deneyimleri, yararlanılacak eğitim setleri, sınav sayısı gibi daha da çoğaltılabilecek onlarca faktör sayılabilir. Elbette ki her dershane etrafındaki toplumu göz önünde bulundurarak bir fiyat belirlemesine gitmelidir. Dershanelerin birçoğu da bu hassasiyeti göstermekte fiyatlarını kendileri ile aynı eğitimi veren dershanelerle eşit seviyelerde tutmaya gayret göstermektedir.

Eskişehir dershane fiyatları incelendiğinde de aynı hassas yaklaşımı görmek mümkündür. Bu ilde eğitim veren LGS dershaneleri, YKS dershaneleri, KPSS dershaneleri, ders takviye dershanelerinin hemen hepsi fiyat belirlerken çok uç rakamlar talep etmemeye özen göstermektedir. Bu anlamda, Eskişehirin en çok tercih edilen ve başarılarıyla göz dolduran dershaneleri ile diğer dershaneler arasında çok derin fiyat farkları gözlenmez. Bu durum da tabi ki; dershane eğitiminden yararlanmak isteyen birçok bireyi alanının en başarılı dershanelerinden eğitim alma konusunda cesaretlendirmektedir. Fiyat araştırması sırasında bütçesi ile uyumlu rakamlarla ve uygun ödeme koşulları ile karşılaşan bireyler; elbette ki, eğitim kalitesi bakımından en beğendikleri ya da kendilerine en çok tavsiye edilen dershaneleri tercih etmektedir.

Eskişehir Dershane | En İyi Eskişehir Dershane Fiyatları Yorumları Listesi

Eskişehir dershaneler grubu, Eskişehir’de eğitim alan öğrencilerin ve ebeveynlerinin sık sık gündemine aldığı konulardan biri. Özellikle sınav hazırlığında olan öğrenciler ve ebeveynleri için dershane seçimi son derece önemli. Bu da dershane tercihi yapacak olanların yoğun bir araştırma süreci içine girmesine neden olmakta. Dershaneleri her bakımdan mercek altına alan ve Eskişehirin başarı oranı en yüksek dershaneleri ile ilgili bilgi toplamaya çalışan ebeveynler, haklı olarak çocuklarına en faydalı olacak dershane seçeneğini bulmanın peşindeler.

Sınav hazırlığında Eskişehir dershaneler

Her ilde rastlayabileceğimiz gibi Eskişehir dershaneler grubu içinde de öne çıkan isimler kadar hem eğitim kalitesi hem de başarı çizgisi ile daha vasat düzeyde bir profil sergileyen dershaneler de mevcut. Her ne kadar bütün anne-babalar çocukları için her zaman en iyisini hayal etse de; bireylerin tercih yaparken göz önünde bulundurmaları gereken farklı etkenler de var. Bunların başında elbette ki maddi olanaklar geliyor. Bireyler çoğu zaman farklı seçenekleri değerlendirmek istese de maddi olanakların kısıtlı olması nedeniyle farklı alternatiflere yönelmek zorunda kalabiliyorlar.

Aynı şekilde öğrencinin bulunduğu lokasyon da dershane seçimini etkileyen en önemli faktörlerden biri. Zaten okul ve ev arasında sürekli bir koşturmaca halinde olan ve bir taraftan da evde kendine özgü bir çalışma sistemi sağlamaya çalışan öğrenciler için dershanenin konumu, uzaklığı ve ulaşım durumu son derece önemli. Bu nedenle; merkezden uzak ilçelerde yaşayan öğrencilerin çok büyük bir bölümü; Eskişehir sınav hazırlık dershaneleri gibi önemli bir kurum için bile olsa, saatlerce yol gidip gelmeyi göze alamıyor ve yakın çevrelerindeki dershane seçeneklerini değerlendirmeyi tercih ediyor.

Aksi takdirde okul ile birlikte sürdürülen dershane eğitimi öğrenci için hem fiziken hem de zihnen yorgunluğa neden olduğundan öğrencinin performansında ciddi kayıplara neden olabiliyor. Tabi buna ek olarak bir de zaman kaybı yaşanıyor ki, sınava hazırlık aşamasında her dakika çok kıymetli. Fakat tabi ki bunda endişe uyandıracak bir durum yok. Çünkü Eskişehir dershaneler bakımından oldukça zengin ve Eskişehir dershaneler grubu şehrin hemen her ilçesine yayılmış durumda.

Eskişehir Dershane | En İyi Eskişehir Dershane Fiyatları Yorumları Listesi

Eskişehir dershane yorumları konusunda öncelikle sizlere bu ilde yer alan dershanelerin deneme sınavlarından bahsetmek istiyorum. Günümüzde bütün dershaneler deneme sınavlarında bulunmaktadır. Deneme sınavları öğrencileri gerçek sınava hazırlamak amacı ile yapılmaktadır. Deneme sınavlarının standart bir sayısı bulunmamakla birlikte genel olarak n ve üstünde deneme sınavları yapılmaktadır. Bazı kurumlar son yıllarda öğrenci kendisini gerçek bir sınavda hissetsin, o deneyimi tam anlamıyla yaşasın diye okul ortamında gerçekleştirmektedir. Deneme sınavları hazırlanmadan önce gerçek sınavlarda çıkan soruların analizlerinin çok iyi yapılması gerekmektedir. Sadece son yılın soruları değil genel olarak son on yılın soruları incelenmelidir. Sınav sistemi de tam anlamı ile oturmuş bir sistem olmadığı için her yıl farklı konular dahil olup çıkarılabilmektedir. soruların analizlerini yapan öğretmenler sınavlara aynı tarz soruları dahil etmeli aynı zamanda derslerde de bu tarz soruların çözümlerini gerçekleştirmelidir.

Öğrenciler kendileri aldıkları kaynak kitaplara da dikkat etmelidir. Yanlış bir kaynak yanlış bir bilgi demektir. Bu bilgi bizim sınavda bir soruyu yanlış yapmamıza neden olabilir ve sonucunda bir sorunun bile getirisi ve götürüsü oldukça yüksektir. Deneme sınavlarının sonuçları dershanenin takibinde olmalı hem öğretmenler hem de öğrenciler sınavlarda yanlış yaptıkları soruların mutlaka doğru yanıtlarını kontrol etmeli ve eksik oldukları noktaların tespitleri sağlanarak bu alanlarda tamamla yapılmalıdır. Öğrenciler bu konuların üstünde mutlaka durmalıdırlar. Dershanelerin amaçları öğrencileri en eksiksiz şekilde sınavlara sokmak ve yüksek puanlar almalarına katkıda bulunmak olduğu için bu deneme sınavları bu alanların tespiti için oldukça önemlidir.

DERSHANE ÜCRET ARALIKLARI

Eskişehir dershane yorumları konusunda sizlere bu şehirde bulunan dershanelerin ücret aralıklarından bahsetmek istiyorum. Eskişehir dershane yorumları genel olarak dershanelerin eksiklikleri, öğretmen kadroları ve dershane ücretleri üzerine yapılmaktadır. Dershanelerin ücret aralığı belirlerken dikkat ettikleri bazı noktalar bulunmaktadır. Dershaneler Eskişehir ilinde genellikle merkezde bulunmaktadır. İlçelerin bir çoğunda dershane bulunmamaktadır. Eskişehir ulaşımı çok kolay bir şehir olduğu için merkeze gitmekte de sıkıntı yaşanmadığı için merkezde olması bir sıkıntı yaramamaktadır. Bir çok dershanenin ücretleri birbirlerine çok yakındır.

Dershanelerin arasındaki ücret farkları genellikle butik dershaneler ve normal dershaneler arasında yaşanmaktadır. Butik dershaneler de öğrencilere özel ders veriyormuş gibi bir eğitim ortamı sağlanmaktadır. Ders saatleri daha fazla ve kurumun fiziksel imkanları daha iyi olduğu için ücretleri biraz daha fazladır. Normal dershanelerde başarılı öğrencilere bazı avantajlar da sağlanmaktadır Bir fiyat belirleyen dershaneler dönem başında öğrencilere deneme sınavı uygulamakta bu sınavda yüksek başarılar elde eden öğrencilerinin ücretsiz ya da indirimli olarak bu kurumdan faydalanmasını sağlamaktadır. Öğrenciler bu sınavlara oldukça ilgi göstermektedirler.

EN İYİ DERSHANEDE OLMASI GEREKENLER

Eskişehirin en iyi dershanesi nasıl olmalıdır bunlardan bahsetmek istiyorum. Dershaneler sınavlarda en iyi puanları öğrencilere kazandırmak amacında olan dershanelerdir. Eskişehirin en iyi dershanesi bu amaçla öğrencilerine en kaliteli eğitimi sunan bir dershanedir. Öğrencilerin başarılarını artırmak için verilen derslerin yanı sıra etüt saatleri ve ek ders saatleri eklemektedirler. Öğrencilerin sınavlarına yaklaştığı dönemde tüm konuların tekrarını içeren kamplar düzenlenmektedir. Bu kamplarda tüm konular, ayrıntıları ile değil biraz daha yüzeysel olarak anlatılmaktadır Ancak önemli noktalara vurgu yapılmakta ve eksik olan konuların giderilmesi amaçlanmaktadır. Dershanelerin bu kamplarına genel olarak dershane öğrenciyi olmayan kişilerde dahil olabilmektedir. Ancak bazı dershaneler buna izin vermeyebilir.

Uzaktan eğitim programı olan dershaneler de yine öğrencilerin derslerde eksik kaldıkları noktaları tamamlayabilmeleri için bu sistemi kurmuşlardır. Öğrenciler derslere katılamadığı zamanlarda ya da tekrar yapmak istediği konularda buradaki videolarda destek alabilirler. Eskişehirin en iyi dershanesi örencilerine sınırsız etüt dersi imkanı da sunmaktadır. Öğrenci istediği zaman istediği konuda yardım almaktadır. öğrenciler evde ders çalışma imkanı bulamayabilir. Böyle bir ortamı bulunmayan dershaneler için dershanelerde öğrencilerin rahatıla çalışabileceği sessiz çalışma ortamları bulunmalıdır. Eskişehirin en iyi dershanesi bu imkanı öğrencilerine sunmaktadır. Çalışma odası bulunan bu dersanede öğrenciler bu çalışma odasında sessizce çalışabilmektedir.

NORMAL VE BUTİK DERSHANELER

Eskişehirin en iyi dershanesi öğrencilerine değer veren, hayallerini gerçekleştirme noktasında onlara öncülük eden dershanelerdir. Dershaneler butik dershane ve normal dershane olmak üzere iki ayrılmaktadır. Butik dershaneler diğer dershanelerden daha farklı ve daha kaliteli eğitim veren dershanelerdir. Öğrencilerin odaklanma problemlerinin önüne geçebilmek için sınıf mevcudunu 7 ile 10 kişi arasında sınırlamaktadırlar. Sınıflar aydınlık ve ferah ortamlardan oluşmakta, sınıfta her noktadan öğretmen ve tahta rahatlıkla görülmektedir. Bu şekilde oluşturulan sınıflarda işlenen dersler daha etkili olmaktadır. Öğrenci mevcudu az olduğu için öğretmenler her bir öğrenci ile yakından ilgilenme şansına sahip olmaktadır. Her öğrenciye yeteri kadar zamana ayrıldığı için öğrencilerin eksik oldukları noktalar tespit edilerek kolaylıkla ve kısa zamanda giderilmektedir.

Normal dershanelerde öğrencilerin yüksek puanlar alarak başarılı olmaları amaçlanmaktadır. Ancak butik dershanelerdeki gibi az sayıda öğrencinin oluşturduğu sınıflar yoktur. Her bir öğretmen başına daha çok sayıda öğrenci düştüğü için öğretmenler istedikleri oranda ve zamanda her bir öğrenci ile ilgilenmektedir. Bu nedenle butik dershanelerdeki başarı oranları normal dershanelerden daha yüksektir. Butik dershaneler başarıyı daha çok garantiledikleri için de daha yüksek ücret talebinde bulunmaktadırlar. Kendi bütçemize uygun olan dershaneleri araştırarak bize uygun olan ve mesafe olarak evimize ya da okulumuza yakın dershaneleri tercih etmeliyiz.

İlginizi çekebilir: Konya Kurs | En İyi Konya Kurs Fiyatları Yorumları Listesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir